KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-05L POLUAUTOMATSKA

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .750 - 1500lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund,al.oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 x 600 x 1700 mm

Komorna peskara KP-05L poluautomatska je namenjena za protočno peskarenje žice, prečnika fi3,0-fi10.


Sastavni delovi:
-komora dimenzije 850x600x1700 mm
-dve glave za peskarenje sa keramičkim mlaznicama
-glave su postavljenepod uglom od 90° u odnosu na žicu
-led osvetljenje komore
-turbina za otprašivanje komore
-filter za prašinu sa taložnikom prašine
-podesivi prihvat žice na ulazu i izlazu iz komore
-rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
-otvor za ruke sa gumenim spojkama
-slavine za vazduh za svaku glavu posebno
-otvor za posmatranje sa duplim staklom
-otvaranje komore je sa prednje strane