MOBILNA PESKARA SA NADPRITISKOM NP-203S

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200kg
  • maksimalni radni pririsak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8bar
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8bar
  • radni učinak (zavisno od prečnika otvora mlaznice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25m²/čas
  • kapacitet kompresora( zavisno od prečnika otvora mlaznice). . . . . .2000 - 5000 lit/min
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund, al.oksid, čel.grit, staklene perle
  • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 x 1000 x 1350 mm

NP-203S mobilni uređaj za peskarenje sa nadpritiskom i daljinskom komandom. Peskaru opslužuje jedan radnik. Ima neograničenu mogućnost primene za peskarenje čeličnih konstrukcija, šasija kamiona ,čamaca, automobila, betona, kamena, drveta, itd. Odlikuje se u velikoj brzini odstranjivanja korozije sa nepristupačnih mesta, kao i skidanja antikorozivnih premaza i slično, Proces peskarenja je otvoren što znači da se pesak pri peskarenju rastura (kvarcni se može koristiti više puta). Može se izraditi i u manuelnoj varijanti za čiji rad moraju biti angažovana dva radnika.


Sastavni delovi:
- ulivnik za abraziv sa sitom i poklopcem
- ventil za automatsko zatvaranje dotura abraziva
- rezervoar za abraziv. Sud poseduje stručni nalaz o izvršenom ispitivanju.
- kompresorsko crevo za vazduh 10m (od kompresora do peskare)
- specijalno crevo za abraziv otporno na abraziju 10m (od peskare do objekta za rad)
- glava za peskarenje sa navojnim priključkom i zaptivkom
- "venturi" mlaznica od titankarbida sa otvorom fi5,0 ili fi6,5 ili fi8,0
- pneumatski prekidač daljinske komande pomoću koga radnik sam aktivira i prekida proces peskarenja (sam opslužuje peskaru)
- pneumatska instalacija sa automatikom za rad
- zaštitni skafander ZS-01 sa zaštitom do pojasa od kože. ZS-01 poseduje stručni nalaz o izvršenom ispitivanju
- filter za vazduh skafandera sa uloškom od aktivnog uglja
- crevo za vazduh skafandera 12m
- manometar
- ventil sigurnosti na 8bar
- dozirni ventil za abraziv
- nepovratni ventil
- slavina za vazduh
- ram sa točkovima