MOBILNA PESKARA SA NADPRITISKOM NP-250S

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350kg
  • maksimalni radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8bar
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8bar
  • radni učinak (zavisno od prečnika otvora mlaznice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-25m²/čas
  • kapacitet kompresora( zavisno od prečnika otvora mlaznice). . . . . .2000 - 5000 lit/min
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund, al.oksid, čel.grit, staklene perle
  • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 1200 x 1450 mm

NP-250S je mobilni uredjaj za peskarenje sa nadpritiskom i daljinskom komandom. Peskaru opslužuje jedan radnik. Ima neograničenu mogućnost primene za peskarenje velikih površina čeličnih konstrukcija,mostova,brodova, silosa, šasija kamiona, čamaca, automobila,ograda, betona, kamena, drveta itd. Odlikuje se u velikoj brzini odstranjivanja korozije, farbe i stare naslage ravnih i nepristupačnih površina. Proces peskarenja je otvoren, što znači da se abraziv pri peskarenju rastura ali se može vratiti u sistem više puta. Kapacitet rezervoara omogućuje duže peskarenje sa jednim punjenjem zavisno od prečnika otvora mlaznice za abraziv (sa fi8,0 sa jednim punjenjem neprekidno se peskari od 60-80minuta). Može se izraditi u manuelnoj varijanti za čiji rad moraju biti angažovana dva radnika.


Oblasti primene
- peskarenje šasija kamiona i autocisterni
- peskarenje rezervoara i silosa
- čišćenje čeličnih konstrukcija
- čišćenje stubova dalekovoda
- čišćenje kovanih i drugih ograda
- čišćenje zaštitnih ograda pored magistralnih puteva
- peskarenje brodova i čamaca
- peskarenje poljoprivredne mehanizacije
- peskarenje limenih površina
- peskarenje cevi i drugih profila
- čišćenje fasada zgrada
- čišćenje betonskih površina od raznih naslaga i ispisanih grafita
- skidanje farbe I dotrajalih premaza


Sastavni delovi:
- ulivnik za abraziv sa sitom i poklopcem
- ventil za automatsko zatvaranje dotura abraziva
- rezervoar za abraziv. Sud poseduje stručni nalaz o izvršenom ispitivanju.
- kompresorsko crevo za vazduh 10m (od kompresora do peskare)
- specijalno crevo za abraziv otporno na abraziju 10m (od peskare do objekta za rad)
- glava za peskarenje sa navojnim priključkom i zaptivkom
- "venturi" mlaznica od titankarbida sa otvorom fi5,0 ili fi6,5 ili fi8,0
- pneumatski prekidač daljinske komande pomoću koga radnik sam aktivira i prekida proces peskarenja (sam opslužuje peskaru)
- pneumatska instalacija sa automatikom za rad
- zaštitni skafander ZS-01 sa zaštitom do pojasa od kože. ZS-01 poseduje stručni nalaz o izvršenom ispitivanju
- filter za vazduh skafandera sa uloškom od aktivnog uglja
- crevo za vazduh skafandera 12m
- manometar
- ventil sigurnosti na 8bar
- dozirni ventil za abraziv
- nepovratni ventil
- slavina za vazduh
- ram sa točkovima